Viet Play Social

Chính sách bảo mật

Giới Thiệu:

Chào mừng bạn đến với VietPlaySocial! Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo Mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thu Thập Thông Tin:

Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia các sự kiện, hoặc tương tác trên trang web. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin thanh toán.
Thông Tin Hoạt Động: Chúng tôi cũng thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web, như các trò chơi bạn chơi và các giao dịch bạn thực hiện.

Sử Dụng Thông Tin:

Cải Thiện Dịch Vụ: Thông tin của bạn giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển các tính năng mới.
Liên Lạc: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc về các cập nhật dịch vụ hoặc các chương trình khuyến mãi, nếu bạn chọn nhận thông tin này.

Chia Sẻ Thông Tin:

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ hoạt động của trang web, như xử lý thanh toán hoặc phân tích dữ liệu.
Yêu Cầu Pháp Lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu điều đó là cần thiết để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi.

Bảo Vệ Thông Tin:

Biện Pháp Bảo Mật: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép.
Lưu Trữ Thông Tin: Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ an toàn và chỉ trong thời gian cần thiết để phục vụ mục đích đã thu thập.

Quyền của Người Dùng:

Truy Cập và Sửa Đổi: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.
Điều Khiển Thông Tin: Bạn có thể quản lý sự đồng ý của mình liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân.
Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật:
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong hoạt động của chúng tôi hoặc các yêu cầu pháp lý.

Liên Hệ:

Nếu bạn có câu hỏi hoặc lo ngại về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Đánh bạc có trách nhiệm và trên 18 tuổi | Đảm bảo sự an toàn và vui vẻ của bạn bằng cách tiếp cận có trách nhiệm

Vui lòng đánh bạc có trách nhiệm và đảm bảo bạn ít nhất 18 tuổi khi tham gia. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự an toàn và sự thích thú của bạn bằng cách thúc đẩy quyền truy cập hợp pháp và có trách nhiệm vào trò chơi. Trải nghiệm thế giới giải trí của chúng tôi mà không phải lo lắng về rủi ro!

18+ www.gamblingtherapy.org – Trị liệu cờ bạc là một dịch vụ hỗ trợ trực tuyến toàn cầu giúp bạn giải quyết những khó khăn khi bị tiêu cực bởi các hoạt động vui chơi.

www.gamblersanonymous.org/ga – Gamblers Anonymous cung cấp tư vấn trực tiếp và qua điện thoại cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi cờ bạc.

Loại bỏ trách nhiệm pháp lý